Disclaimer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door GOPACS. De inhoud ervan - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.gopacs.eu en www.idcons.nl - is beschermd op grond van de auteurswet.

Aansprakelijkheid en auteursrecht GOPACS

Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door GOPACS op de internetsite mogelijkheden worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. GOPACS zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

GOPACS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.gopacs.eu en/of www.idcons.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen.

Gegevens, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) aan GOPACS toestuurt, zijn niet confidentieel en mogen door GOPACS vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie waarvoor op grond van de Elektriciteitswet 1998 een verplichting tot geheimhouding geldt en voor gegevens en informatie die verwerkt dienen te worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie hiervoor het privacy statement van GOPACS). Alle gegevens die u naar www.gopacs.eu en/of www.idcons.nl stuurt, dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

 

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven