Wat is GOPACS?

GOPACS is een belangrijke platform om capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet (congestie) te verminderen en helpt om het net betrouwbaar en betaalbaar te houden. GOPACS is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders en uniek binnen Europa.

De energietransitie en de economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor komt het steeds vaker voor dat het elektriciteitsnet vol is. Er is dan meer vraag naar (het transporteren van) elektriciteit dan het elektriciteitsnet aan kan. Dat noemen we congestie. De netbeheerders werken uiteraard heel hard aan het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. GOPACS helpt de netbeheerders om de vraag en het aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen en zo de congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

Als er congestie is in het elektriciteitsnet verdelen de netbeheerders de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Dit gebeurt dus op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan het elektriciteitsnet aankan. Is deze vraag op een bepaald tijdstip te groot? Dan vragen de netbeheerders via GOPACS aan grootzakelijke klanten of zij tegen een marktconforme vergoeding tijdelijk minder elektriciteit kunnen verbruiken of opwekken. De ruimte die daarmee vrijkomt, wordt verdeeld onder andere gebruikers van het elektriciteitsnet. Zo ontstaat er meer ruimte op het elektriciteitsnet en ontvangt de klant tegelijkertijd een vergoeding voor de capaciteit die hij op dat moment toch niet nodig had. Een mooie win-win situatie.

GOPACS biedt grote en kleine marktpartijen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze hun beschikbare flexibiliteit te gelde te maken en mee te helpen congestiesituaties op te lossen. Ook zorgt de samenwerking van de netbeheerders ervoor dat het oplossen van congestie in een bepaald deel van het elektriciteitsnet niet een probleem veroorzaakt in een ander deel in het net bij een andere netbeheerder.

GOPACS is géén handelsplatform. Voor GOPACS zijn de netbeheerders een samenwerking aangegaan met de energiehandelsplatformen van ETPA en EPEX SPOT. Via deze platformen kunnen deelnemers hun flexbiedingen voor GOPACS inleggen.

Voor wie is GOPACS interessant?

Deelname aan GOPACS is interessant voor iedere marktpartij of grootverbruiker die zijn elektriciteitsverbruik of elektriciteitsopwek kan beïnvloeden en dus flexibiliteit in energiegebruik beschikbaar heeft om te verhandelen. Denk bijvoorbeeld aan een zonnepark die tijdelijk wat zonnepanelen uitzet, of een windpark die de capaciteit van enkele windmolens vermindert of een bedrijf dat tijdelijk meer of minder energie kan verbruiken of kan opslaan in een batterij.

Daan Schut, CTO Alliander

Daan Schut - CTO, Alliander

Marktwerking draagt bij aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening

"GOPACS is hét platform waarmee de netbeheerders gezamenlijk flexibel vermogen in het elektriciteitsnet ontsluiten, afstemmen en coördineren. Door gebruik te maken van de flexibiliteit van onze klanten en marktpartijen kunnen we de huidige energie-infrastructuur zo optimaal mogelijk benutten. Zo draagt marktwerking bij aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening."

Meer informatie voor Grootverbruikers

Meer informatie voor Marktpartijen

Wat zeggen anderen over GOPACS?

Rob Oostrom - kwekerij Lijntje

Rob Oostrom
Eigenaar - Kwekerij Lijntje

"Door mijn bijdrage aan het oplossen van het congestieprobleem via GOPACS heb ik een verlengstuk om meer uit mijn WKK te halen. Dit biedt mij een beter rendement."

David Leo - Engie

David Leo
Head of Short Term Trading - Engie

"Wij omarmen de transparantie die GOPACS ons op verschillende gebieden brengt: GOPACS geeft duidelijk aan waar de netwerkproblemen zich bevinden en daarmee waar we onze centrales niet verder kunnen op- of afregelen. Ook geeft men duidelijk aan welke volumes worden gezocht en verhandeld. Deze transparantie komt ten goede aan de competitiviteit."

Bernard Wilmet, directeur Powerhouse

Bernard Wilmet
CEO - Powerhouse

"Congestie is een belangrijk maatschappelijk probleem dat alleen maar toeneemt. Daarom zijn wij als één van de eerste ingestapt. Powerhouse is ervan overtuigd dat wij met het platform van Gopacs en het vermogen van onze klanten een oplossing kunnen bieden voor het transportprobleem."

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven