Over Congestie en Flex

GOPACS helpt het elektriciteitsnet betrouwbaar te houden

De energietransitie vraagt steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Aan de ene kant wordt er lokaal steeds meer opgewekt. Aan de andere kant vragen bedrijven meer elektriciteitsvermogen voor hun bedrijfsvoering. In dunbevolkte gebieden zoals Friesland en de Achterhoek worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan, maar ook in andere delen van het land wordt het voor de netbeheerders een steeds grotere uitdaging om alle stroom in de netten te transporteren. Er dreigt op sommige plekken dan ook een tekort aan transportcapaciteit. Dat noemen we congestie of transportschaarste.

Congestie en Flex, hoe zit het ook alweer?

Congestie is de situatie dat de vraag naar transport van elektriciteit het aanbod overstijgt. Er is dus een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Dit proberen we als netbeheerders, tot het elektriciteitsnet is uitgebreid en/of verzwaard, op te lossen door vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt onder meer met de hulp vanuit de markt zoals grootzakelijke klanten, CSP/aggregators en energieleveranciers via GOPACS.

Als deze grote partijen hun verbruik of opwek van elektriciteit verplaatsen naar een ander moment ontstaat de benodigde flexibiliteit (of kortweg flex) in gebruik en kan er worden geschoven in vraag en aanbod. Ook het tijdelijk opslaan van energie in een batterij kan helpen daarbij. Op die manier kan het tijdelijke capaciteitstekort in het elektriciteitsnet worden voorkomen of verminderd.

Als er een tekort aan capaciteit wordt verwacht, de congestiesituatie, dan vragen de netbeheerders via GOPACS aan partijen in de markt (zoals energieleveranciers, CSP/aggregators, grote bedrijven en tuinders) of zij kunnen schuiven in hun verbruik of opwek.

Wanneer een marktpartij dat kan, plaatst hij een order, de zogenaamde flexbieding. Met een flexbieding geeft hij aan hoeveel vermogen hij tijdelijk kan afschakelen of opregelen, op welk moment en welke prijs hij daarvoor wil hebben.

Wordt de flexbieding gematcht, dan ontvangt de marktpartij daarvoor een marktconforme vergoeding.

Het is ook mogelijk dat een marktpartij rechtstreeks een overeenkomst met een netbeheerder is overeengekomen waarmee hij zich verplicht heeft zijn vermogen af te schakelen wanneer de netbeheerder daarom vraagt in ruil voor een vergoeding.

GOPACS levert dus een win-win situatie; de netbeheerder kan de congestiesituatie oplossen en de klant genereert extra inkomsten met zijn beschikbare flexibiliteit in elektriciteitsvermogen.

foto Maarten Abbenhuis COO TenneT

Maarten Abbenhuis - COO, TenneT

Een belangrijk middel om congestie te voorkomen

"De laatste jaren zien we de kosten voor het oplossen van congestie significant toenemen. TenneT zet het GOPACS platform in toenemende mate in en is daarmee een belangrijk middel om congestie te voorkomen. Het doel van dit platform is om meer partijen met flexibiliteit gemakkelijk toegang te geven tot een groeiende markt voor congestiediensten. De orders op het GOPACS platform dragen bij aan de meest kosteneffectieve oplossing van congestie en oplossingen kunnen uit alle netvlakken komen, van alle denkbare assets en uit het hele land."

Wat zeggen anderen over GOPACS?

Vitor Campox Optimax Energy

Vitor Campos
Power trader - Optimax Energy

"Optimax Energy is erg enthousiast over GOPACS omdat het ons als jong handelsbedrijf in staat stelt deel te nemen aan een congestiebeheersingsmechanisme in Nederland door middel van een zeer transparant en goed gedefinieerd proces. De energiemarkten veranderen snel en we zijn van mening dat deze mechanismen ook moeten evolueren om de komende uitdagingen op een innovatievere en duidelijkere manier aan te kunnen."

David Leo - Engie

David Leo
Head of Short Term Trading - Engie

"Wij omarmen de transparantie die GOPACS ons op verschillende gebieden brengt: GOPACS geeft duidelijk aan waar de netwerkproblemen zich bevinden en daarmee waar we onze centrales niet verder kunnen op- of afregelen. Ook geeft men duidelijk aan welke volumes worden gezocht en verhandeld. Deze transparantie komt ten goede aan de competitiviteit."

Bernard Wilmet, directeur Powerhouse

Bernard Wilmet
CEO - Powerhouse

"Congestie is een belangrijk maatschappelijk probleem dat alleen maar toeneemt. Daarom zijn wij als één van de eerste ingestapt. Powerhouse is ervan overtuigd dat wij met het platform van Gopacs en het vermogen van onze klanten een oplossing kunnen bieden voor het transportprobleem."

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven