Vormen van congestiemanagement

Met de komst van de nieuwe Netcode in juni 2022 zijn er nu 4 manieren van congestiemanagement mogelijk. Drie daarvan verlopen via GOPACS. Elke vorm van congestiemanagement biedt u als grootzakelijke gebruiker mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. We lichten de verschillende opties hieronder toe.

Producten GOPACS

1. Redispatch (intraday)

Het is sinds de start van GOPACS mogelijk om intradaybiedingen in te leggen. Bij redispatch verlagen de netbeheerders op basis van de intradaybiedingen via GOPACS de vraag naar transportvermogen. De netbeheerder plaatst de congestiesituatie als order in GOPACS. Deelnemers met een aansluiting in het congestiegebied kunnen reageren door een order te plaatsen op een bij GOPACS aangesloten energiehandelsplatform. De acties om congestie op te lossen, mogen geen problemen veroorzaken voor de balanshandhaving van het elektriciteitsnet op nationaal niveau. Daarom wordt het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied of andersom. Zo wordt de congestiesituatie opgelost zonder dat we de balans op het energienet verstoren. Wordt de order afgeroepen, dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. De financiële afhandeling vindt plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS.

2. Biedplichtcontract (intraday)

Het biedplichtcontract is een overeenkomst tussen de netbeheerder en een CSP (Congestion Service Provider. Met een biedplichtcontract gaat u als CSP één op één een overeenkomst aan met uw netbeheerder. Daarmee komt u samen overeen dat u op verzoek van de netbeheerder redispatchbiedingen te doen in GOPACS. In het biedplichtcontract worden de aansluiting(en) expliciet in het contract opgenomen. Een biedplichtcontract biedt meer zekerheid voor zowel u als deelnemer als de netbeheerder dan de redispatchbiedingen via een energiehandelsplatform zoals hierboven beschreven. De netbeheerder heeft door het biedplichtcontract de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt en u heeft als contractpartner dan de zekerheid over de voorwaarden en vergoedingen, want die worden vooraf overeengekomen. Om biedingen te kunnen doen via GOPACS, moet u een erkend CSP zijn. Bent u zelf geen CSP, dan kunt u de bieding ook laten verzorgen door een erkend CSP. De CSP legt dan de bieding in op GOPACS namens uw bedrijf.

Wordt uw bieding gematcht met een tegenbod via GOPACS? Dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. Deze financiële afhandeling vindt net als bij de redispatchbiedingen plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS.

3. Capaciteitsbeperkendcontract met afroep (day ahead)

Met een capaciteitsbeperkendcontract met afroep komt u contractueel met uw netbeheerder overeen dat u de gevraagde transportcapaciteit beperkt als uw netbeheerder daarom vraagt. U spreekt dus onderling een capaciteitslimiet af. Ook een capaciteitsbeperkendcontract met afroep biedt meer zekerheid voor zowel u als de netbeheerder dan de intraday redispatchbiedingen via GOPACS. Bij een capaciteitsbeperkendcontract mag u zich laten vertegenwoordigen door een CSP, maar het hoeft niet. Ook als u zelf geen erkende CSP bent, kunt u rechtstreeks met de netbeheerder een capaciteitsbeperkendcontract overeenkomen. Uitzondering hierop zijn klanten groter dan 60MW. Voor deze groep klanten geldt dat zij volgens de Netcode wettelijk verplicht zijn altijd een CSP aan te wijzen.

Als contractpartner heeft u zekerheid over de voorwaarden en vergoedingen. Dit wordt vooraf overeengekomen. En de netbeheerder heeft hiermee de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt.

4. Capaciteitsbeperkendcontract zonder afroep (day ahead)

De vierde vorm van congestiemanagement verloopt niet via GOPACS, maar rechtstreeks tussen uw netbeheerder en u als contractpartner.

Met een capaciteitsbeperkendcontract zonder afroep spreekt u met uw netbeheerder af dat u uw vraag naar transportcapaciteit op specifieke momenten beperkt (zoals overeengekomen in het contract). Een capaciteitsbeperkendcontract zonder afroep biedt meer zekerheid voor zowel netbeheerder als u als contractpartner dan de intraday redispatchbiedingen. De vergoedingen en voorwaarden worden contractueel overeengekomen. Dus u weet vooraf waar u aan toe bent.

 

Voor meer informatie over één of meer van deze producten kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Zij helpen u graag verder.

Aukje Sjoerdsma, bestuurslid bij GOPACS vertelt in onderstaande video meer over de 4 congestieproducten:

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven