Capaciteitsbeperkendcontract met afroep

Capaciteitsbeperkendcontract met afroep (day ahead)

Met een capaciteitsbeperkendcontract met afroep komt u contractueel met uw netbeheerder overeen dat u de gevraagde transportcapaciteit beperkt als uw netbeheerder daarom vraagt. U spreekt dus onderling een capaciteitslimiet af.

Ook een capaciteitsbeperkendcontract met afroep biedt meer zekerheid voor zowel u als de netbeheerder dan de intraday redispatchbiedingen via GOPACS.

Bij een capaciteitsbeperkendcontract mag u zich laten vertegenwoordigen door een CSP, maar het hoeft niet.

Ook als u zelf geen erkende CSP bent, kunt u rechtstreeks met de netbeheerder een capaciteitsbeperkendcontract overeenkomen. Uitzondering hierop zijn klanten groter dan 60MW. Voor deze groep klanten geldt dat zij volgens de Netcode wettelijk verplicht zijn altijd een CSP aan te wijzen.

Als contractpartner heeft u zekerheid over de voorwaarden en vergoedingen. Dit wordt vooraf overeengekomen. En de netbeheerder heeft hiermee de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt.

Meer weten?

Interesse? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het capaciteitsbeperkendcontract voor uw organisatie? Vraag ernaar bij uw netbeheerder.

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven