GOPACS en PVNed gaan samenwerking aan

Vrijdag 10 februari kondigden GOPACS en PVNED hun samenwerking aan. PVNED gaat als onafhankelijke balanceringsverantwoordelijke (Balance Responsible Party, BRP) GOPACS ondersteunen bij de juiste afwikkeling van nominaties tussen verschillende handelsplatformen die aan GOPACS zijn gekoppeld. Dit is een belangrijke stap voor de opschaling van congestiemanagement in Nederland. 

GOPACS

GOPACS is het platform van Nederlandse netbeheerders om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen. Het platform groeit en sluit meerdere handelsplatformen aan om op die manier zoveel mogelijk oplossingsruimte te bieden voor congestie op het elektriciteitsnet. Het biedt tegelijkertijd voor marktpartijen die flexibiliteit beschikbaar hebben, een zo’n laag mogelijke drempel om deze flexibiliteit ook ten behoeve van congestiemanagement aan te bieden. Het combineren van biedingen van verschillende platformen op GOPACS draagt bij aan het zo kostenefficiënt mogelijk uitvoeren van congestiemanagement door de Nederlandse netbeheerders. 

PVNED als onafhankelijke Balance Responsible Party (BRP)

GOPACS heeft ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor het nomineren te contracteren bij een erkende BRP die de nominaties tussen verschillende platformen op een juiste manier afwikkelt. Deze partij treedt op als derde partij waartegen de afgeroepen biedingen genomineerd worden. Op basis van een marktconsultatie en verkennende gesprekken heeft GOPACS PVNED geselecteerd. PVNED is een onafhankelijke BRP, wat voor GOPACS een essentiële voorwaarde is voor invulling van deze rol. PVNED heeft als BRP bovendien jarenlange ervaring en een staat van dienst in omgang met de balanceringsverantwoordelijkheid en de daaraan gerelateerde processen voor de Nederlandse energiemarkt. 

Samenwerking GOPACS en PVNed

De samenwerking tussen GOPACS en PVNED is uniek in Nederland. De samenwerking gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere opschaling van congestiemanagement in Nederland. GOPACS kan in de toekomst meer oplossingsruimte bieden voor congestie en kan deze zo kostenefficiënt mogelijk maken door de biedingen van diverse handelsplatformen met behulp van PVNED te nomineren.  

Dennis Stufkens, voorzitter van het dagelijks bestuur GOPACS: “We zijn verheugd met de samenwerking met PVNED. Dit is een belangrijke stap in de opschaling van congestiemanagement door de netbeheerders.’’  

Henk Nieboer, Managing Director PVNED, “PVNED is trots op de samenwerking met GOPACS. Wij zijn ervan overtuigd dat GOPACS Nederland helpt bij het verminderen van congestie. Om de tekorten aan transportcapaciteit daadkrachtig aan te pakken, is samenwerking nodig. PVNED ziet ernaar uit om als BRP haar bijdrage aan het platform te leveren.” 

Samenwerking GOPACS en PVNed

V.l.n.r.: Henk Nieboer (Managing Director PVNED), Aukje Sjoerdsma (lid dagelijks bestuur en penningmeester GOPACS), Dennis Stufkens (voorzitter dagelijks bestuur GOPACS).

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven