Redispatch (intraday)

Redispatch (intraday)

Het is sinds de start van GOPACS mogelijk om intradaybiedingen in te leggen. Bij redispatch verlagen de netbeheerders op basis van de intradaybiedingen via GOPACS de vraag naar transportvermogen. De netbeheerder plaatst de congestiesituatie als order in GOPACS. Deelnemers met een aansluiting in het congestiegebied kunnen reageren door een order te plaatsen op een bij GOPACS aangesloten energiehandelsplatform. De acties om congestie op te lossen, mogen geen problemen veroorzaken voor de balanshandhaving van het elektriciteitsnet op nationaal niveau. 

Daarom wordt het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied of andersom.

Zo wordt de congestiesituatie opgelost zonder dat we de balans op het energienet verstoren.

Wordt de order afgeroepen, dan ontvangt u hiervoor de gevraagde prijs. De financiële afhandeling vindt plaats via het energiehandelsplatform dat gekoppeld is aan GOPACS.

Meer weten?

Vraag ernaar bij uw netbeheerder.

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven