Het belang van goede prognoses

Prognoses, ook wel T-prognoses genoemd, zijn verwachtingen van het benodigde transport voor de productie of het verbruik van elektriciteit. Deze prognoses zijn van groot belang om het  elektriciteitsnetwerk veilig, betaalbaar en betrouwbaar te houden voor iedereen. In dit artikel vertellen we u hier graag meer over.

Problemen in het elektriciteitsnet voorkomen met goede prognoses

Netbeheerders vragen aan hun grootzakelijke klanten om prognoses van hun gebruik aan te leveren. Aan de hand van  deze aangeleverde prognoses maken de netbeheerders vervolgens een planning voor het transport van elektriciteit. Daarbij wordt ook rekening gehouden met eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden. Aan de hand van de planning controleren de netbeheerders of er ergens in het net problemen te verwachten zijn.

Wanneer de gevraagde capaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit van het net, ontstaan er namelijk problemen. De netbeheerders treffen dan maatregelen om deze zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen ze bijvoorbeeld door het afroepen van flex via GOPACS.

Ook om toekomstige investeringen aan het elektriciteitsnet te kunnen bepalen, zoals verzwaring en uitbreiding, is het van groot belang om goede prognoses te hebben.

Het grote belang van betrouwbare prognoses

Betrouwbare prognoses verminderen dus het risico op een tekort aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet (zogenaamde congestie) en zorgen voor een grotere betrouwbaarheid van de veiligheidsanalyses voor het elektriciteitsnet.

Ook kunnen de netbeheerders de beschikbare transportcapaciteit beter benutten als ze over goede prognoses van hun klanten beschikken. Ze kunnen dan kleinere veiligheidsmarges hanteren. Zitten er namelijk grote afwijkingen tussen de aangeleverde prognoses en het werkelijke gebruik, dan kan dit zorgen voor meer congestie en meer storingen in het net. Het kan er zelfs toe leiden dat nieuwe klanten niet kunnen uitbreiden of worden aangesloten.

Het aanleveren van prognoses verplicht

Grootzakelijke klanten zijn verplicht prognoses aan te leveren. Dat is wettelijk zo geregeld. Elk kwartier geven ze geautomatiseerd de planning door van hun verwachte verbruik van elektriciteit of de hoeveelheid elektriciteit die ze verwachten terug te leveren. Voor consumenten en zakelijke kleinverbruikers regelt hun energieleverancier dat.

Zeker in deze tijd, waarin de vraag naar elektriciteit door de energietransitie zo hard groeit en het elektriciteitsnet steeds voller raakt, is de noodzaak van goede prognoses heel groot. Alleen dan kunnen we het net voor iedereen betaalbaar en betrouwbaar houden.

Prognoses om congestie te signaleren én op te kunnen lossen via GOPACS

Met goede prognoses weten de netbeheerders waar eventueel een knelpunt, congestie, wordt verwacht. In zo’n geval kunnen ze flex afroepen via GOPACS. Ze sturen dan een bericht naar de GOPACS-deelnemers dat er congestie wordt verwacht in een bepaalde regio.

De deelnemers aan GOPACS kijken vervolgens of ze op het gevraagde moment minder kunnen verbruiken of minder opwekken, afhankelijk van de congestiesituatie. Is dat het geval, dan plaatsen ze een flexbieding plaatsen via GOPACS.

Zij geven daarmee aan dat ze tegen een vergoeding tijdelijk minder kunnen verbruiken of opwekken. Zo hoeven de netbeheerders minder elektriciteit te transporteren. Minder vraag helpt de capaciteitsproblemen te verminderen of zelfs op te lossen.

Vergelijk het met een snelweg. Als er heel veel auto’s zijn, ontstaat er een file, een congestiesituatie. Met het elektriciteitsnet is dat ook. Is er te veel vraag naar elektriciteit of wordt er te veel elektriciteit geleverd op een zeker moment, dan kan er file ontstaan op het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet kan dat dan even niet meer aan. Kunnen we het aantal gebruikers tijdelijk verminderen, dan kunnen we de congestie oplossen en zo lossen we als het ware de file op. Daarom zijn goede prognoses zo belangrijk. Ook voor GOPACS.

Netbeheerders willen tijdig weten waar knelpunten gaan ontstaan om zoveel mogelijk de overlast voor klanten te voorkomen of te beperken. Met GOPACS lossen we congestiesituaties op met de hulp van de grote partijen uit de markt. Voor de netbeheerders, maar eigenlijk voor iedereen op het elektriciteitsnet, is dat belangrijk, want we willen de levering van elektriciteit voor iedereen in Nederland betaalbaar en betrouwbaar houden.

Meer weten?

Wilt u als grootzakelijke klant meer weten over het juist aanleveren van goede prognoses? Neem dan contact op met uw netbeheerder.

Scroll naar boven