Nieuw portaal GOPACS voor congestiemanagement

GOPACS heeft een nieuw digitaal portaal toegevoegd aan het platform speciaal bedoeld voor zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten in een congestiemanagementgebied, zodat zij eenvoudig hun flexibel vermogen aan elektriciteit kunnen aanbieden. Bij een (verwacht) capaciteitstekort stuurt GOPACS aan de grootzakelijke gebruikers in een regio waar congestiemanagement wordt toegepast een verzoek om een flexbieding te doen.

Bij congestie is de vraag naar transport groter dan de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Met het extra loket in GOPACS is het voor elektriciteitsverbruikers en -opwekkers makkelijker om hun bijdrage te leveren aan het oplossen van congestie door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit af te nemen of te produceren.

GOPACS wil met dit extra portaal zakelijke grootverbruikers in een congestiemanagementgebied makkelijk maken een flexbieding te doen.

Op dit moment bieden GOPACS deelnemers hun beschikbare flexibiliteit aan op het handelsplatform ETPA (Energy Trading Platform Amsterdam). Dit blijft bestaan. Marktpartijen blijven marktpartijen gewoon daar hun orders plaatsen. GOPACS controleert vervolgens of een combinatie van op- en afregelbiedingen uitkomst biedt om het tekort aan transportvermogen (congestie) in het elektriciteitsnet op te lossen.

De tegenorders buiten het congestiegebied zijn nodig om de balans in het elektriciteitsnet op nationaal niveau te handhaven. De netbeheerder met het congestieprobleem betaalt het eventuele verschil in vraag- en aanbodprijs, de spread, zodat een match ontstaat tussen 2 biedingen en deze biedingen worden geactiveerd. Zo wordt de congestiesituatie opgelost.

Makkelijke en snelle toegang

GOPACS biedt met het nieuwe congestiemanagementportaal een extra loket dat het makkelijk moet maken om een flexbieding te plaatsen. Het gaat hierbij specifiek om zakelijke grootverbruikers die hun beschikbare flexibiliteit willen of moeten aanbieden als de netbeheerder hen hierom vraagt omdat ze in een gebied zitten waar congestiemanagement wordt toegepast. Via het congestiemanagementportaal van GOPACS wordt het aanbieden, afwikkelen en afrekenen van de flexbiedingen via het handelsplatform geregeld. De reguliere handel van flexibel vermogen op handelsplatforms blijft uiteraard gewoon bestaan.

De vraag naar flexibel vermogen neemt toe

De vraag naar flexibel elektrisch vermogen groeit sterk door de energietransitie. De toename van elektrische voertuigen, elektrische verwarming en elektrische industriële processen, gecombineerd met steeds meer decentrale opwek van elektriciteit met zon en wind vraagt steeds meer transportcapaciteit. Het elektriciteitsnet is hier oorspronkelijk niet voor ontworpen. Door de elektriciteitsproductie of het -verbruik flexibel aan te passen, kunnen we de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet optimaal benutten en zoveel mogelijk congestiesituaties worden verminderd.

GOPACS – sinds 2019 flink gegroeid

GOPACS is in 2019 opgericht met als doel tekorten aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet op te lossen en zo een bijdrage te leveren aan een betrouwbaar en betaalbaar elektriciteitsnet. Inmiddels is GOPACS gegroeid naar ruim 410 actieve netaansluitingen en heeft het in 2020 zo'n 1.600 afroepen gedaan en 54.000 MWh aan spreads gekocht.

Over GOPACS

GOPACS is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse netbeheerders. GOPACS werkt samen met het intraday marktplatform van ETPA en is momenteel in gesprek met andere handelsplatforms voor aansluiting op GOPACS.

 

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven