Privacy beleid

Privacy en gegevensbescherming

1. Wie is GOPACS?
De Nederlandse netbeheerders werken samen aan Grid Operators Platform for Congestion Solutions in de Stichting GOPACS (hierna: GOPACS). De netbeheerders van het elektriciteitsnetwerk in Nederland hebben de wettelijke taak om er voor te zorgen dat er voldoende aanbod van energie op het juiste moment en juiste plaats is. GOPACS is een belangrijke stap om capaciteitstekorten (congestie) in het elektriciteitsnet te verminderen en zo bij te dragen aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van het Nederlandse elektriciteitsnet.

Bij een bezoek aan deze website kan GOPACS gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert GOPACS uw privacy, onder andere door de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aangezien bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk voor ons is, willen wij u via deze privacyverklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens informeren. De privacyverklaring van onze website wordt regelmatig gecontroleerd en mits nodig geactualiseerd. De laatste versie van onze privacyverklaring is altijd op deze website te vinden.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met ons via privacy@www.gopacs.eu.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Op onze website verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Dit kan zowel direct gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een voor- en achternaam, of indirect. Indirecte identificatie kan plaatsvinden door meerdere gegevens te combineren, bijvoorbeeld een voornaam en een telefoonnummer.
Welke persoonsgegevens we van u op onze website verwerken, hangt af van de dienst waarvan u gebruik maakt. Bijvoorbeeld het contactformulier of de nieuwsbrief. Deze verwerkingen worden in de volgende hoofdstukken toegelicht. In alle gevallen verwerken we een minimaal aantal persoonsgegevens via onze cookies. In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

3. Cookies
Als u onze website bezoekt, kunnen er kleine tekstbestanden (zogeheten cookies) geplaatst worden in uw browser. Cookies stellen ons in staat om uw persoonlijke instellingen te onthouden als u onze website weer bezoekt. Op onze website maken we gebruik van noodzakelijke cookies en cookies voor het tonen van externe inhoud.

3.1 Noodzakelijke cookies
De GOPACS website maakt gebruik van noodzakelijke cookies om uw website- en cookie-voorkeuren te onthouden. Hiermee worden de keuzes die u heeft gemaakt voor het wel of niet toestaan van bepaalde website functionaliteiten en cookies onthouden voor uw volgende bezoek. Specifiek gaat het om de volgende cookies:

tabel1cookiesmei2022

3.2 Cookies voor externe inhoud
Op onze website zijn we verantwoordelijk voor de inhoud van cookies die door onze website zelf geplaatst wordt. Voor de verantwoordelijkheid omtrent externe cookies, zoals bijvoorbeeld van Clicky en YouTube, verwijzen we u naar de privacyverklaring van de betreffende leverancier. Indien u toestemming geeft voor het gebruik van externe inhoud die op onze website geïntegreerd is, worden uw persoonsgegevens automatisch gedeeld met websites van derden. Dit gebeurt alleen als u de desbetreffende cookie geactiveerd hebt en hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Specifiek gaat het om de volgende cookies en providers:

tabel2cookiesmei2022

4. Indien u gebruik maakt van ons contactformulier
Afhankelijk van de velden van het contactformulier, geeft u de volgende persoonsgegevens aan ons door:
voornaam, achternaam, vast/mobiel telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens met betrekking tot het contact en de correspondentie

5. Oorsprong/ bron van uw gegevens
We ontvangen uw persoonsgegevens direct van u. Voor gebruik van de website ontvangt of koopt GOPACS geen persoonsgegevens van derden.

6. Grondslag voor de verwerking uw persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de noodzakelijke cookies verzamelen wij uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, zoals beschreven in artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG. Indien u toestemming geeft, verzamelen we uw persoonsgegevens conform artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG. Dit gebeurt in het geval dat:
- u instemt met het gebruik van niet noodzakelijke cookies;
- u ons via mail of contactformulier benadert.

7. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Onze medewerkers hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de bovengenoemde doelen te bereiken.

We maken gebruik van externe leveranciers voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van ons bedrijfsdoel en onze communicatie. Dit zijn met name IT- en netwerkleveranciers, e-mailverwerkers, leveranciers voor bestands-/gegevensvernietiging, archivering alsmede agentschappen/dienstverleners voor de ondersteuning van onze (bedrijfs)communicatie. Deze dienstverleners zijn onderworpen aan strikte contractuele overeenkomsten zoals geheimhoudingsovereenkomsten, gegevensbeschermingsverklaringen en contracten.

Als u instemt met cookies voor externe inhoud, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de aanbieders zoals hierboven beschreven.

8. Uw rechten als betrokkene
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacy rechten. Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, neemt u contact op via privacy@www.gopacs.eu. Voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene, kunnen we vragen u te identificeren voordat we de vraag beantwoorden. Als betrokkene in de zin van de AVG heeft u de volgende rechten:
• Recht op inzage in uw gegevens (artikel 16) en als blijkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken uw gegevens te wijzigen of aan te vullen;
• Onder bepaalde wettelijke voorwaarden, heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen (artikel 17), het recht op beperking van verwerking (artikel 18), het recht op data portabiliteit (artikel 20) en recht van bezwaar (artikel 21);
• U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. (artikel 77). In Nederland kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG.
• U kan uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken en verzoeken de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Ondanks dat u uw toestemming intrekt blijft verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig tot op het moment van intrekking. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden verwijderd indien er geen andere wettelijke basis van de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit verzoek neerleggen via privacy@www.gopacs.eu.

Updates van de privacyverklaring

Om de privacyverklaring actueel te houden, zal GOPACS deze indien nodig aanpassen. Lees daarom regelmatig deze privacyverklaring van GOPACS.

Versie april 2022

U vindt hier een pdf van de laatste versie van de privacyverklaring voor de GOPACS website.

Scroll naar boven