Proefproject met laadpalen via GOPACS

Proefproject met laadpalen via GOPACS

In Haarlem gaan TotalEnergies Marketing Nederland, MRA-Elektrisch en netbeheerder Liander deze zomer, 120 publieke laadpunten gebruiken voor een proefproject. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe overbelasting van het net kan worden voorkomen ondanks het snelgroeiende aantal elektrische auto’s. Uiteraard met behoud van betrouwbare laadsessies. Daarvoor bundelt TotalEnergies Nederland het gezamenlijke vermogen van de 120 laadpunten en varieert daarvan de laadsnelheid. Bezitters van elektrische auto’s lezen op het deelnemende laadpunt dat de laadsnelheid kan variëren. Het gezamenlijke elektriciteitsvermogen van de laadpalen wordt verhandeld via GOPACS. Het is de eerste keer dat laadpalen gegroepeerd worden ingezet via GOPACS.

MRA-Elektrisch stelt 120 laadpunten beschikbaar voor het project. TotalEnergies Nederland zal als beheerder van de laadpalen het elektriciteitsvermogen bundelen en aanbieden via GOPACS als netbeheerder Liander hierom vraagt. Het gezamenlijke laadvermogen wordt dan tijdelijk verlaagd. In de pilot wordt dit ingezet in gebieden waar nu nog geen congestie is. Er wordt tijdens de proefperiode gesimuleerd dat er congestie optreedt. Op dat moment wordt een flexbieding in GOPACS gezet. Als de pilot slaagt is het de bedoeling om dit te gebruiken in gebieden met congestie. De inzet van een groep laadpunten via GOPACS gebeurt voor het eerst.

Urgentie

Gezien de snelle groei van het aantal elektrische voertuigen (EV’s) is het voor de netbeheerders belangrijk om te onderzoeken welke rol elektrische voertuigen en laadtechnieken kunnen spelen in het terugdringen van congestie in het elektriciteitsnet, zodat grote investeringen en daarmee maatschappelijke kosten voor het opvangen van incidentele pieken op het net voorkomen kunnen worden. Het betrekken van groepen laadpalen is nieuw en kansrijk volgens Aukje Sjoerdsma van Liander en tevens bestuurslid van GOPACS, “omdat we het mogelijk maken ook als elektrisch rijder bij te dragen aan de stabiele elektriciteitsvoorziening van je stad.” De bestuurder van de elektrische auto kan tijdens het proefproject met de Charge Assist app altijd aangeven of hij of zij op vol vermogen wil laden. De laadsnelheid wordt dan voor de lopende sessie niet verlaagd.

Op grotere schaal toepassen

Door een groep laadpalen als één bron van flexibiliteit te behandelen kunnen met kleine verlagingen van de laadsnelheid (gemiddeld 0,8 kW, meestal niet langer dan een kwartier) toch significante effecten bereikt worden. Een belangrijke innovatie is de real-time koppeling tussen de beschikbare flexibiliteit vanuit de publieke laadpunten en GOPACS.

De gezamenlijke laadvermogensvraag van de groep laadpunten wordt met 100kW of meer verminderd, vergelijkbaar met de energiebehoefte van 100 stofzuigers. 100 kW is niet veel als het gaat om het voorkomen van overbelasting van het elektriciteitsnet, maar de initiatiefnemers hopen dat het proefproject laat zien wat er mogelijk is als deze techniek op grotere schaal wordt toegepast.

Meer nieuws

BritNed-logo

Herintroductie BritNed als leverancier van flexibel vermogen bij redispatch biedingen

Bestuurswisseling GOPACS

Bestuurswissel bij GOPACS

EPEX SPOT succesvol gekoppeld aan GOPACS platform

EPEX SPOT succesvol gekoppeld aan GOPACS platform

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra
Scroll naar boven