Wat is marktgebaseerd congestiemanagement?

Begrippenlijst:

Wat is marktgebaseerd congestiemanagement?

Marktgebaseerd congestiemanagement is vrijwillig overeengekomen afspraken tussen de netbeheerder(s) en  marktpartijen en/of aangeslotenen over het tijdelijk verminderen van het transportvermogen om de congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

Hieronder vallen de volgende 4 producten:

  • redispatch op basis van vrije biedingen
  • biedplichtcontract
  • capaciteitsbeperkendcontract met afroep
  • capaciteitsbeperkend contract zonder afroep.

De productvoorwaarden zijn te vinden op www.gopacs.eu/documentatie

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven