TenneT

Begrippenlijst: TenneT

TenneT is de landelijke netbeheerder voor elektriciteit en systeembalans (TSO).

De belangrijkste taken van TenneT zijn het verzorgen van transportdiensten voor elektriciteit, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt.

De kerntaken van TenneT als netbeheerder vloeien voort uit de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet).

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven