Transportschaarste

Begrippenlijst: Transportschaarste

Wat is transportschaarste?

Transportschaarste is de situatie dat de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de beschikbare transportcapaciteit. Er is dus een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

Transportcapaciteit is de beschikbare capaciteit uitgedrukt in
vermogen om elektriciteit of gas op één moment te verplaatsen via het elektriciteitsnet of gasnet, bijvoorbeeld van een productielocatie zoals een windpark naar een bedrijventerrein. Elektriciteit wordt getransporteerd door middel van kabels en aardgas door middel van buizen. Dit transport wordt verzorgd door de netbeheerders. Als de transportbehoefte van elektriciteit en/of gas groter is dan de capaciteit van het net aan kan, spreken we van transportschaarste. Transportschaarste wordt ook congestie genoemd.

Als dit structureel, is zal de netbeheerder de capaciteit van het elektriciteitsnet verzwaren of het net uitbreiden. Dit proces neemt meerdere jaren in beslag.

 

GOPACS is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders

Coteq
Enexis
Liander
Rendo
Stedin
TenneT
Westland infra

Flex beschikbaar?

Meld u aan bij GOPACS met uw flexmogelijkheden

Scroll naar boven